MS300 Wireless Charger Teardown Internal Photos rev1219 Energous Corporation

Energous Corporation Wireless Charger

Page 1 of MS300 Wireless Charger Teardown Internal Photos rev1219 Energous Corporation
Page 2 of MS300 Wireless Charger Teardown Internal Photos rev1219 Energous Corporation
Page 3 of MS300 Wireless Charger Teardown Internal Photos rev1219 Energous Corporation
Page 4 of MS300 Wireless Charger Teardown Internal Photos rev1219 Energous Corporation
Page 5 of MS300 Wireless Charger Teardown Internal Photos rev1219 Energous Corporation
Page 6 of MS300 Wireless Charger Teardown Internal Photos rev1219 Energous Corporation
Page 7 of MS300 Wireless Charger Teardown Internal Photos rev1219 Energous Corporation

913MHz Tx Antennas
913MHz Tx Antennas
Motion sensors
BLE Antenna
BLE Antenna
83
10
ilblidrllttl
tt
lwlw di!
12
13
14
15
18
17
W, 1Jtl�1J 1 JJI I hi 11 1 l11il11Jli11Ll!!J11I 1 11h11I i 111111 1 1 1il 1 1i li 111 1 hi 111I 1 1iL11 l 1 11l 1
32
I' I l�lilfb\ rvii\'\lt\'
�
33
Sf>
86
81
34
1 hl i l 1l 111WJ1ltlilillhld!IiliWilil1li.liI11 1 W,I 11t 1,11L1iiu,I ,1JI ,1iIWhhI ,hI ,til11J,hlu,lihI, 1tl,11�uh11\uJ,1il11ill1ihi,\11J11illhl,11h1J11,,,lili\,li1,\i1i\11,kihl.lllillll\d,.111\,1Uu�wlwWikW 1,11,\,hl�,11
18
19
·
2'/'.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
...
·1.!!lifil!ll•rilii��;.:_;
74
7:,
76
e3 � e� ,e
77
111
u 111
J,b 1il,b t11l�1L IJ1J1ll11J11l,l11111h111lltlJ�illhl1.Lihl dd.uluil1lilih.11lilt1,hw1LJ,11l,1ir-1,L1 uiJ·di11l111l1d ili!ili il1hl11iL11\i1J�ililtluth11h}ll11J,1tl1tJ,11lt11h1iw1Lhl11rl11ilwli1,l11tlihl 1tl1W1i1Lhl1111 ·,I. t 111!,u ,l \111 J I l,uliilLJ1L ,lw.ilhW11w
�
ta
14
15
UJ
17
18
19
20\
22
21
23
24
9(1
QI
O:
93
04
2C
v•OC•.. "'••
25
28
27
28
29
30
31
32
34
33
35
37
7 6.8
69
i 11 \itlj'iU\ �II� l'tlll
10 11
12
1•
83
1s 16
84
Ii,
111111 II\ I
85 86 87
111J1111,i,\,h1.11\w'..1 J,., ,1 ,l,!1\!\!hll\1
il.i,
11
Ji1"
11111
,\,
111i1
h1J,
1t1,
�11i
w,
lw\il
hllh
,1J
tl
1th1
,hi
1tt
I,
uili
11
lu,h
I,
li1,
11
I,
lt11
th
,u.1t11\wi
111l,111i11lw1,11liiihl,l,111wLhlilililiL 1ilrulu,l
,111
1,I
1tti,
11lwhltl
111i1
lil,
,hii
lililw
wili!J
�hhla1ht1lihi,Wi1,L1il,u 1,1il,11Ii11l,1iiU1l,1ihhlwiw
32
tcJ
11
12
33 34
13
14
15
16
17
••
19
2f/'.
21
22
23
24
25
28
27
28
29
30
31
32
33
•
34
.�
•
•
•
•
•
•
• •
18 79
40
41
WAOS IH U. A,
2T
28
29
30
31
so e,
53
e2
32
18
•
20-.
21
22
23
24
2B
85
6&
34
lliillllllll:!:!!!llJ.JJllilll
1ll.Wllllll!l).;Lllllllillu..u..1!lllllliUJJ.llllll.;llliils:lliUJ:l.
u\Wll
w\ilil
\hliWJlllili
11i
lihlllililU
1i
It
,1,
18
1i
11iL
15
IwIu,l11,Iik
1ilihl,hi11Ju 1hhi,11\1111 !lihhWlli1iIilihII
�
hi
,hb
hi
1i
hlll
111li
1,1,t
M1
J1h
W!lIhhIIhI,hluilwhltlililwW
17
19
64
'-:
34
35 36
37
38
..'
..
42
39 40
43
44
45
46 47
48
49
50 ,51
52
53
57 58
59
60
61
62
63
64
65
\'"'1111111111 '"'\' ''l''ll\1 111\ 111 \'"'l""\""\llll \1111\111111\1\1
66 67 68 69 70 71 72 73
MAO£ IN U 8 A
14
15
16
17
18
19
29s-..
21
22
23
24
25
26
27
28
....�����,!Wllw 111tL1, l,1,I, Wili111 l.u,I, uJ wh�l11�1J1L u.lw I 111I1111111 Ii 11I 11J 1111111I111I11iii1,I iliLhL 11li 1.1 \ 11 J 11, \ w1whlililt\iJ.1l Ih \tl.Ih 1, \ uiI I h\ 1WIH\11th1.1\w1i�11.11t1i\11tlu1Lhl11t\w111L\111\i1i\111 I 111I111\11
- - ---�
--=--- § U1
g-0,
§
=-­
§ ---.I
===
CX,
§
�
::=
--,
��
� -t.O
==
::::
-==-:::::::-
:: -
::::-
._;
§
:::::
==M
ll
l!
l llf
,ll
D !flllll
Pl tplllj'"iJllll ! U llj l l l"1'f lll�
llll llfllllrlAj.lllllllf fllllrllf llJ'I
llllfllll/1111p111/1111f1111Jllllflllll"llf flll/llllf f
� 27 28 29 30
l!O 21 22 23 24 25
�
11
32
33 34
13
3� .,:36
10
t.
37
l""l""f
41
43
.J.J,.J.i.J.J.l1Ji.l.-;
44
45
46
47
48
50
49
51
MAOll IN U. A
21
22
23
24
25
1\, 1 ,\ u,\, \ ,\, 1-1\ 1.1 ,�, 1 ,\
w\
,t1
�
,11\
1hl
11J
1\,
uili1
lhll
\i
ui
!11
, .... ,., . �. u\h,huLJIIi1ilJ IJuili.1ihl ilrhlili1u,\.11,\i11\111
17
14
�
i�
1lll
l11
.t
111
w1
iJ
lili
J,
,1
11!
l,
11t
I, 1, /, 111, 11/, 1, I LI, I,, ii, 1U i J, 1, 1, I, 1, I, 1, !11 Ju, l, 11
11
u.u.•,i ••�-! ..
..
l 11 \im\i1'1i\i111\111\\IITI\1111 1111\1111r1""¥1\\\ffi1\l'
il�l
\111
TI\
°V'
ll\\ll\
ll
"\1'
111\l
�
11\�
1111
lln
1'1'1
�
I I ljffi11'Til\1111\1111\1111\1111\1111\lln\111l\llll�lll\ \ �
sb 59 60 11
52 53 54 55 56 57
18
19
·
29'.
Download: MS300 Wireless Charger Teardown Internal Photos rev1219 Energous Corporation
Mirror Download [FCC.gov]MS300 Wireless Charger Teardown Internal Photos rev1219 Energous Corporation
Document ID3684902
Application IDntBVPCCX8C6RGwqq5GmNWg==
Document DescriptionInternal photos rev1219
Short Term ConfidentialNo
Permanent ConfidentialNo
SupercedeNo
Document TypeInternal Photos
Display FormatAdobe Acrobat PDF - pdf
Filesize191.6kB (2394993 bits)
Date Submitted2017-12-19 00:00:00
Date Available2018-06-24 00:00:00
Creation Date2017-05-24 11:25:30
Producing SoftwareAdobe Acrobat 10.1.2 Image Conversion Plug-in
Document Lastmod2017-12-19 20:29:49
Document TitleInternal photos rev1219
Document CreatorAdobe Acrobat 10.1.2

Source Exif Data [exif.tools]:
File Type            : PDF
File Type Extension       : pdf
MIME Type            : application/pdf
PDF Version           : 1.6
Linearized           : Yes
Create Date           : 2017:05:24 11:25:30-07:00
Creator             : Adobe Acrobat 10.1.2
Modify Date           : 2017:12:19 20:29:49-08:00
Has XFA             : No
XMP Toolkit           : Adobe XMP Core 5.6-c015 84.159810, 2016/09/10-02:41:30
Metadata Date          : 2017:12:19 20:29:49-08:00
Creator Tool          : Adobe Acrobat 10.1.2
Format             : application/pdf
Document ID           : uuid:be1974d2-d59a-45d9-a604-6699a5e880fd
Instance ID           : uuid:7773393a-a30e-4488-b69a-cdc13554cdc2
History Action         : editedScannedDoc
History When          : 2017:12:19 20:29:49-08:00
History Parameters       : Page:1
Producer            : Adobe Acrobat 10.1.2 Image Conversion Plug-in
Page Count           : 7